Mladí Košičania budú môcť získať prestížnu medzinárodnú maturitu

Žiakom posledných ročníkov základných škôl sa kráti čas na podanie prihlášok na stredné školy. Bez ohľadu na to, či sa žiak chystá na talentové alebo netalentové skúšky, je termín podania prihlášok na všetky odbory rovnaký, a to 20. marec 2023. Poponáhľať by sa však mali záujemcovia o štúdium na stredných športových školách. Tie budú overovať športový výkon uchádzačov pre všetky druhy športov od 21. marca do 14. apríla. Ostatné školy chystajú prijímačky začiatkom mája.

Koľko prihlášok môže žiak podať?

Úspešné absolvovanie Testovania 9 už na rozdiel od minulosti nie je automatickou vstupenkou na strednú školu. Riaditelia však môžu výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní.

Podmienky k podávaniu prihlášok sú nasledovné:

• deviatak si môže podať prihlášku najviac na štyri stredné školy,
• hlásiť sa môže maximálne na dva odbory, pri ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
• prihlášku môže podať na maximálne dva odbory, kde sa talentové skúšky nerobia,
• ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem.

Od minulého roka už stačí deviatakom podať len jednu prihlášku, na ktorej uvedú všetky školy, o ktoré majú záujem, a zoradia ich podľa vlastných priorít. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole.

Novinka v Košiciach môžu gymnazisti získať medzinárodnú maturitu

Novinkou na košickom Gymnáziu Šrobárová bude pre školský rok 2023/2024 študijný program International Baccallaureate Diploma Programme. Jeho absolventi získajú celosvetovo uznávanú medzinárodnú maturitu IB Diploma, ktorá otvára cestu na prestížne univerzity ako Harvard, Princeton, Yale, Oxford alebo Cambridge.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Zmeny pri prihlasovaní na stredné školy

Kde nájsť prehľad všetkých stredných škôl? Aby sa deviatakom rozhodovalo ľahšie, župa im každoročne prináša prehľad krajských stredných škôl. Vďaka brožúre Stredná pre teba získajú základné informácie o štúdiu na konkrétnych školách, ale aj informácie o unikátnych odboroch, možnostiach mimoškolských aktivít či cezhraničných študijných programoch. Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu na webe www.strednapreteba.sk.

 

Zdroj: SITA (mt, mlu)

Autor : Natália Mattová (košicednes.sk)

 

Publikované dňa 02. február 2023