IB

IB Diploma Programme
Z nášho kraja do celého sveta
International Baccalaureate Diploma Programme

Od školského roka 2023/2024 ponúkame na našom košickom Gymnáziu, Šrobárova 1 študijný program International Baccallaureate Diploma Programme. Absolventi získajú celosvetovo uznávanú medzinárodnú maturitu IB Diploma, ktorá otvára cestu na prestížne univerzity ako Harvard, Princeton, Yale, Oxford alebo Cambridge.

Poslanie IB

International Baccalaureate (IB) má vo svojom poslaní podporu a rozvoj mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a rozširovať svoje vedomosti, zaujímajú sa o svoje okolie a chcú pomôcť vytvoriť lepší a pokojnejší svet, prejavujú rešpekt a medzikultúrne porozumenie.
S týmto cieľom organizácia spolupracuje so školami, vládami a medzinárodnými organizáciami, aby spoločne rozvíjali náročné programy medzinárodného vzdelávania s detailne prepracovaným systémom hodnotenia. Tieto programy podporujú študentov na celom svete v tom, aby boli aktívni a súdržní, nabádajú ich k celoživotnému vzdelávaniu  a k porozumeniu a tolerancii odlišných názorov a postojov.

Poslanie školy

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. 
V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

Viac o programe
Diploma program IB je navrhnutý ako akademicky náročný a vyvážený vzdelávací program, ktorý pripravuje študentov vo veku od 16 do 19 rokov na úspešné zvládnutie štúdia na univerzite a ďalší život. Program sa vyučuje počas dvoch rokov a získal uznanie na popredných svetových univerzitách.