Zoznam škôl

Počet výsledkov: 70

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže Košice
zobraziť
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6 Košice
zobraziť
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Michalovce
zobraziť
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1 Rožňava
zobraziť
Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1 Veľké Kapušany
zobraziť
Gymnázium, Opatovská cesta 7 Košice
zobraziť
Gymnázium, Alejová 1 Košice
zobraziť
Gymnázium, Javorová 16 Spišská Nová Ves
zobraziť
Gymnázium, Komenského 32 Trebišov
zobraziť
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6 Sobrance
zobraziť
Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Michalovce
zobraziť
Gymnázium, Lorencova ulica 46 Krompachy
zobraziť
Gymnázium, Poštová 9 Košice
zobraziť
Gymnázium, Školská 7 Spišská Nová Ves
zobraziť
Gymnázium, SNP 1 Gelnica
zobraziť
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice
zobraziť
Gymnázium, Štefana Moysesa, Školská 13 Moldava nad Bodvou
zobraziť
Gymnázium, Trebišovská 12 Košice
zobraziť
Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18 Kráľovský Chlmec
zobraziť
Hotelová akadémia, Južná trieda 10 Košice
zobraziť
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves
zobraziť
Jazyková škola, Hlavná 113 Košice
zobraziť
Jazyková škola, Javorová 16 Spišská Nová Ves
zobraziť
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 Košice
zobraziť
Konzervatórium, Timonova 2 Košice
zobraziť
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Rožňava
zobraziť
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Michalovce
zobraziť
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Trebišov
zobraziť
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
zobraziť
Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice
zobraziť
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 Košice
zobraziť
Škola v prírode Kysak
zobraziť
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 Košice
zobraziť
Školský internát, Medická 2 Košice
zobraziť
Školský internát, Považská 7 Košice
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96 Dobšiná
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnická, Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
zobraziť
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Strážske
zobraziť
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 Sobrance
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211 Rožňava
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice - Šaca
zobraziť
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5 Rožňava
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a remesiel, Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25 Veľké Kapušany
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282 Prakovce
zobraziť
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2 Košice - Barca
zobraziť
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
zobraziť
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice
zobraziť
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája 1 Rožňava
zobraziť
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 Košice
zobraziť
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27 Michalovce
zobraziť
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 Košice
zobraziť