Gymnázium, Šrobárova 1

Košice

School tabs

Naše top
 • erudovaný pedagogický zbor
 • široká ponuka voliteľných predmetov
 • International Baccalaurete Diploma Programme (IBDP) - výučba v ANJ, medzinárodná maturita
 • 6 cudzích jazykov, zahraniční lektori a dobrovoľníci
 • moderné odborné učebne
 • Science Lab, Creativity Lab
 • vynikajúce úspechy v olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • Nao, Šrobko - humanoidné roboty , 3D tlačiarne, Arduino, robotické sady
 • aktívny Školský parlament - Noc na škole, Halloween, Valentínska pošta, Juniáles
 • Kalamajky - študentská recesia
 • Erasmus+ - výmenné pobyty pre žiakov
 • multifunkčné ihrisko
 • školská jedáleň (aj bezlepková diéta)
 • úspešný študentský časopis,  školská knižnica
 • pestrá ponuka krúžkov, DofE, debatný klub
 • lyžiarske a plavecké kurzy, tematické exkurzie
 • kultúrne podujatia, plesy
Odbory vzdelávania 
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Zvýšená dotácia hodín ANJ, hodiny s native speakerom, inovatívne metódy

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky

databázové systémy, objektové programovanie, systémy a siete, programovanie robotov, CISCO

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

Efektívne základy pre štúdium medicíny vďaka rozšírenej výučbe chémie, biológie a fyziky v moderných laboratóriách

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

hodiny so zahraničným lektorom a nemeckým dobrovoľníkom, certifikáty DSD I a II, debata v NEJ, projekty

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
Zdieľať profil