Gymnázium, Šrobárova 1

Košice

School tabs

Naše top
 • International Baccalaureate Middle Years Programme (IBMYP) - výučba v ANJ, medzinárodné vzdelávanie
 • International Baccalaurete Diploma Programme (IBDP) - výučba v ANJ, medzinárodná maturita
 • 5 cudzích jazykov, zahraniční lektori a dobrovoľníci
 • moderné odborné učebne, Science Lab, Creativity Lab
 • vynikajúce úspechy v olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • Nao, Šrobko - humanoidné roboty , 3D tlačiarne, Arduino, robotické sady
 • aktívny Školský parlament – Imatrikulácia, Noc na škole, Halloween, Valentínska pošta, Maškarný ples
 • Kalamajky - študentská recesia
 • Erasmus+ - výmenné pobyty pre žiakov
 • multifunkčné ihrisko
 • školská jedáleň (aj bezlepková diéta)
 • úspešný študentský časopis, školská knižnica s viacjazyčnou literatúrou
 • pestrá ponuka krúžkov, DofE, debatný klub, turistický krúžok
 • lyžiarske a plavecké kurzy, tematické exkurzie
Odbory vzdelávania 
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Zvýšená dotácia hodín ANJ, hodiny s native speakerom, inovatívne metódy, projekty

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky

databázové systémy, objektové programovanie, systémy a siete, programovanie robotov, CISCO

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

rozšírená výučba chémie, biológie a fyziky v moderných laboratóriách

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Gymnázium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

hodiny so zahraničným lektorom a nemeckým dobrovoľníkom, certifikáty DSD I a II, debata v NEJ, projekty

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
Medzinárodné štúdium International Baccalaureate

MYP0 – pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ
MYP4 – pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ
DP – pre uchádzačov z 2. ročníka gymnázií

Zdieľať profil