Gymnázium, Šrobárova 1

Košice

School tabs

Naše top
  • alternatívny študijný program
  • kandidátska škola pre IB Diploma Programme, škola prechádza procesom autorizácie ako IB World School.
  • významné úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach
  • ponuka šiestich cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky jazyk)
  • široká ponuka voliteľných predmetov (aj netradičných: dejiny umenia, ekonomika, aplikovaná ekonómia, informatika v prírodných vedách, CISCO, počítačové systémy a siete)
  • zaujímavé zahraničné exkurzie (Oslo, Petrohrad, Londýn, Barcelona, Paríž, Edinburgh, Monte - Carlo, Rím, Benátky, Nice )
  • možnosť získať počas štúdia diplom DSD I. a II. stupňa, vyučovanie nemeckého jazyka v spolupráci s nemeckými lektormi a dobrovoľníkmi
  • Kalamajky - študentská recesia s 45- ročnou tradíciou, Noc na Šrobárke, Deň Šrobárky (charitatívny deň), IT Tábor pre žiakov ZŠ
Odbory vzdelávania 
7902J
Trieda so všeobecným zameraním

Profilácia v 3. a 4. ročníku, bohatý výber aj netradičných voliteľných predmetov, kvalitná príprava na VŠ.

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Hodiny so zahraničným lektorom, čiastočné bilingválne vyučovanie predmetov

 

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky

Vyučovanie predmetov: databázové systémy, objektové programovanie, systémy a siete, programovanie robotov, CISCO

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky

Rozvíjanie záujmu o matematiku, zvýšené využívanie motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
7902 J
Trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

Hodiny so zahraničným lektorom a nemeckým dobrovoľníkom, certifikáty DSD diplomu I a II,
prax v T-Systems

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
Zdieľať profil