spoločné stravovanie

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
zobraziť