programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a remesiel, Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
zobraziť
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice - Šaca
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves
zobraziť