Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2

Košice

School tabs

Naše top
  • nepretržitá výučba od 9. októbra 1872
  • duálne vzdelávanie
  • školiace stredisko programovania CNC strojov v spolupráci s MAGNA PT s.r.o. Kechnec
  • projekty a exkurzie po celej Európe
  • ekologicky priateľská škola - Škola zdravej klímy, Modrá škola
  • spolupráca s významnými firmami v regióne
  • spolupráca s Technickou univerzitou Košice
Odbory vzdelávania 
2381 M
strojárstvo

Zamestnávateľmi vyhľadávaný odbor, zameraný na informačné technológie, CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, dopravné zariadenia

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie
2387 M
mechatronika

Perspektívny interdisciplinárny odbor, kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentným počítačovým riadením

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie
2413 K
mechanik strojov a zariadení

Obsluha strojov a zariadení, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch týchto zariadení (zváračský preukaz)

4-ročný učebný odbor
Duálne vzdelávanie
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
2426 K
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Obsluha a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení, obsluha konvenčných obrábacích strojov (zváračský preukaz)

4-ročný učebný odbor
Duálne vzdelávanie
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
3776 K
mechanik lietadiel / mechanika

Perspektívny odbor, vyhľadávaný aj ozbrojenými silami SR, zameraný na prevádzku, údržbu a opravu lietadiel

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
Zdieľať profil