Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2

Košice

School tabs

Naše top
 • duálne vzdelávanie
 • školiace stredisko programovania CNC strojov
 • projekty a exkurzie po celej Európe
 • ekologicky priateľská škola – Škola zdravej klímy, Modrá škola
 • spolupráca s TUKE a s firmami v regióne
 • vzdelávanie s podporou IKT
 • možnosať získať ECDL certifikát
 • výučba dvoch cudzích jazykov
 • školské dielne – obrobňa, zámočnícka, stolárska, zváračská, kováčska, leteckej techniky
 • laboratóriá – chemické, metrologické, metalografické
 • športoviská – veľká a gymnastická telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko
 • projekty: Erasmus+; OPĽZ Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti; yMachine - vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže
 • Agrokruhy – výroba zariadenia
 • Pomôž nemocnici- 3D tlač ochranných štítov pre zdravotníkov
 • krúžky: športové – florbal, minifutbal, bedminton, fitnes, volejbal, strelecký, šachový, jazykové – anglický, nemecký, ruský; odborné –CAD/CAM systémy a 3D tlač, programovanie CNC techniky, kováčsky, modelársky, auto-moto v praxi, internetový, opravárenský; hudobný
Odbory vzdelávania 
2381 M
strojárstvo

Zamestnávateľmi vyhľadávaný odbor, zameraný na informačné technológie, CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, dopravné zariadenia

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie
2387 M
mechatronika

perspektívny interdisciplinárny odbor budúcnosti, zameraný na informatiku, strojárstvo, elektrotechniku, elektroniku, programovanie robotov, inteligentných výrobných zariadení a CNC strojov

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie
2413 K
mechanik strojov a zariadení

(duálne vzdelávanie, zváračský preukaz, maturitné vysvedčenie, výučný list)

obsluha strojov a zariadení, diagnostikovanie a odstraňovanie ich porúch

4-ročný učebný odbor
Duálne vzdelávanie
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
2426 K
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Obsluha a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení, obsluha konvenčných obrábacích strojov
(duálne vzdelávanie, zváračský preukaz, maturitné vysvedčenie, výučný list)

4-ročný učebný odbor
Duálne vzdelávanie
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
3776 K 01
mechanik lietadiel / mechanika

(maturitné vysvedčenie, výučný list, preukaz technika lietadla)


Perspektívny odbor, vyhľadávaný aj ozbrojenými silami SR, zameraný na prevádzku, údržbu
a opravu lietadiel

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie, Výučný list
Zdieľať profil