ochrana osôb a majetku

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Strážske
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce
zobraziť