predavač

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Strážske
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282 Prakovce
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96 Dobšiná
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211 Rožňava
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
zobraziť