prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727 Strážske
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce
zobraziť