mechanik počítačových sietí

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 Košice
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce
zobraziť
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce
zobraziť