časník servírka

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211 Rožňava
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Michalovce
zobraziť
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
zobraziť