Zoznam škôl

Počet výsledkov: 21

Hotelová akadémia, Južná trieda 10 Košice
zobraziť
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8 Rožňava
zobraziť
Obchodná akadémia, Kapušianska 2 Michalovce
zobraziť
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18 Trebišov
zobraziť
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
zobraziť
Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice
zobraziť
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17 Sečovce
zobraziť
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
zobraziť
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 Spišská Nová Ves
zobraziť
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
zobraziť
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice - Šaca
zobraziť
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1 Michalovce
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a remesiel, Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
zobraziť
Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282 Prakovce
zobraziť
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2 Košice - Barca
zobraziť