Obchodná akadémia, Kapušianska 2

Michalovce

School tabs

Naše top
 • ERASMUS+ Taliansko, Česká republika
 • umiestnenia v krajských a národných súťažiach: Finančná olympiáda
 • Generácia €uro
 • Banky v akcii
 • Ekonomická olympiáda
 • Istropolitana Orbis Pictus
 • Besafenet
 • Podnikateľský plán
 • SOČ
 • Olympiáda Mladý účtovník
 • Projekt: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
 • MICROSOFT GLOBAL LEARNING
 • Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
Odbory vzdelávania 
6317 M
obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania

Žiaci od 1. ročníka vykonávajú prax u zamestnávateľa so zameraním na ekonomické, obchodné a marketingové činnosti

4-ročný učebný odbor
Duálne vzdelávanie
Maturitné vysvedčenie
6317 M
obchodná akadémia

Absolvent má všetky predpoklady na vykonávanie ekonomických činností v podnikoch, inštitúciách, tuzemskom a medzinárodnom obchode

4-ročný učebný odbor
Maturitné vysvedčenie
Zdieľať profil