Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27

Michalovce

School tabs

Naše top
 • moderné vybavenie školy a moderné vybavenie odborných učební
 • vyučovanie anatómie s využitím virtuálnej anatomickej učebne
 • vzdelávanie s podporou IKT
 • multifunkčné a plážové ihrisko
 • účasť v aktivitách a akciách mimo školy
 • exkurzie v zahraničí – odborné a jazykové
 • škola získala grant v rámci programu Erasmus+
 • škola sa každoročne zúčastňuje na SOČ, v ktorej získava úspešné popredné miesta
 • organizovanie kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov
 • praktické vyučovanie v nemocnici novej generácie Svet zdravia
 • Vzdelávacie centrum Microsoft Michalovce a certifikované testovacie stredisko Certiport MOS
 • certifikát Škola priateľská k deťom, certifikát Microsoft schools
Odbory vzdelávania 
5370 M
masér - denná forma

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov, spôsobilých samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v rôznych zdravotníckych zariadeniach

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
5370 N
masér - večerné štúdium

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov, spôsobilých samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v rôznych zdravotníckych zariadeniach

Pomaturitné štúdium
5311 M
Farmaceutický laborant

Absolvent sa uplatní v lekárňach a výdajniach zdravotníckych potrieb, vo farmaceutických firmách, ktoré sa zaoberajú výrobou liečiv a liekov, vo výskumnom ústave liečiv, v distribučných firmách, ktoré distribuujú liečivá, lieky a zdravotnícke pomôcky, v laboratóriách pre kontrolu liečiv a liekov

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
5371 H
sanitár

Učebný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, spôsobilých samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb, a to samostatne aj v tíme

1-ročné večerné štúdium
5356 M
zdravotnícky asistent

Absolvent získa vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce a uplatní sa na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti

4-ročné štúdium
Maturitné vysvedčenie
5356 N
zdravotnícky asistent

Absolvent získa vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce a uplatní sa na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti

2-ročné pomaturitné večerné štúdium
Zdieľať profil