Súťaž o „kaderníckeho Oscara“ vyzdvihli šikovní študenti

V historickej budove Reduta v Spišskej Novej Vsi sa 27. apríla 2022 konal 25. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetiky za účasti širokej verejnosti aj žiakov základných škôl. Tento ročník ukázal, že lockdown študentom neubral na kreativite a šikovnosti. Súťaž o „kaderníckeho Oscara“ vyzdvihla šikovnosť študentov nielen Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi, ale aj žiakov zo stredných škôl v Poprade a Kežmarku v odboroch kaderník/ čka a kozmetička.

Súťaž prebiehala formou ukážok praktických zručností v rôznych kategóriách ( Harmónia fúkanej, Kreatívny spoločenský účes pre kaderníkov a líčenie inšpirované seriálom EUPHORIA pre kozmetičky). V poobedňajších hodinách prebehli súťažné otvorené disciplíny - pánsky „trendy účes″(kaderník) a „grécka mytológia″(kozmetik). Súťažnou úlohou bolo zhotovenie účesu a vizáže na modelke/modelovi. Účastníkov hodnotila odborná komisia zložená z profesionálnych kaderníkov a vizážistov nielen zo Spišskej Novej Vsi, ale aj z Bratislavy. Pri hodnotení porotcovia kládli dôraz na dodržiavanie bezpečnosti pri práci, techniku predvedenia, strih nožnicami, celkovú kreativitu a finálny styling. Súťažiaci za svoje výkony dostali bohaté ceny, ktoré darovali sponzori.

Okrem súťaží v mestskej Redute sa v tento deň konala v budove školy na Markušovskej ceste 4 aj „Súťaž v remeslách“. Zúčastnili sa jej žiaci stavebných a elektrotechnických odborov. Túto súťaž mohli sledovať aj pozvaní žiaci základných škôl zo Spišskej Novej Vsi. Prichádzali k nám v skupinách i jednotlivo. Konkrétnu ukážku prác v jednotlivých učebných a študijných odboroch spojili s prehliadkou priestorov našej školy. Na ich zvedavé otázky im odpovedali učitelia, majstri odborného výcviku ako aj samotní žiaci. Bol to deň naplnený príjemnými stretnutiami, prajným súperením, radosťou z dobre vykonanej práce a z dosiahnutých výsledkov.

Publikované dňa 05. máj 2022